‎⁨یازده دقیقه⁩ By Mohsen Safari & Paulo Coelho

‎⁨یازده دقیقه⁩

By Mohsen Safari & Paulo Coelho

  • Release Date: 2019-01-19
  • Genre: Light Novels
Score: 4
4
From 119 Ratings

‎⁨یازده دقیقه⁩ By Mohsen Safari & Paulo Coelho. Normally, this book will cost you Free, Here you can download thousands of books in PDF file format for free without needing the extra spent money. Click the download button above or alternative link below to download thousands of books in PDF file format.

Description

روزگاری فاحشه ‌ای بود به اسم ماریا که… آخرین رمان پائولو کوئلیو اینگونه آغاز می شود، کتابی که نمی تواند تصمیم بگیرد که آیا می خواهد یک افسانه باشد یا یک حماسه کشف جنسی. ماریا، دختری جوان از دهکده‌‌های برزیل است که در سنین جوانی، متقاعد می‌شود که هرگز عشق واقعی را پیدا نمی‌کند، درعوض اعتقاد دارد که "عشق چیز وحشتناکی است که شما را رنج می‌دهد”. یک ملاقات احتمالی در ریو او را به ژنو می‌برد، جایی که آرزوی پیدا کردن شهرت و ثروت را دارد. ماریا مجبور است بین پیگیری مسیری از تاریکی - لذت جنسی به خاطر خودش - یا ریسک کردن روی همه چیز برای یافتن "نور درونی" خود و احتمال رابطه جنسی مقدس، یکی را در این زمینه انتخاب کند.